فایل word مقايسه اثربخشي درمان پذيرش و تعهد ACT و درمان حساسيت زدايي با حرکات چشم و بازپردازش EMDR در کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه زنان مورد سو استفاده جنسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اثربخشي درمان پذيرش و تعهد ACT و درمان حساسيت زدايي با حرکات چشم و بازپردازش EMDR در کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه زنان مورد سو استفاده جنسي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد ACT درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم وبازپردازش EMDR در کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه زنان مورد سو استفاده جنسی بود. این مطالعه ازنوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل بود و طرح آن به صورت سه گروهی ( دوگروه آزمایش و گروه گواه) و دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری را, زنان ساکن شهر تهران تشکیل داده اند که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و در سال 1393 به مرکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند. این افراد به صورت تمام شماری وارد نمونه پژوهش شدند. در ضمن تمام موارد به اقرار خود افراد تجاوز ناخواسته بوده و با استفاده از روش های معاینه و آزمایش توسط پزشکی قانونی مورد تأئید قرار گرفتند

لینک کمکی