فایل word گردشگري و تاثير آن بر اشتغال روستاها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گردشگري و تاثير آن بر اشتغال روستاها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

توسعه روستایی یک ضرورت بنیادی برای توسعه ملی است و باید دراولویت برنامه های توسعه ای قرارگیرد . از این رو گردشگریبه عنوان فراورده جدید تغذیه ساز درامد و راه علاج مشکلات آن دسته از جوامع روستایی است که با مشکلات اقتصادی مواجه هستندگردشگری روستایی یکی اززمینه های نسبتا موثردرتوسعه روستایی است که میتوانند فرصت ها و امکاناتی را به ویژه برای اشتغالودرامد روستایی فراهم سازد و نقش موثری دراحیا و نوسازی نواحی روستایی ایفا کند. گردشگری روستایی میتواند به ازدیاد سرمایههای جغرافیایی کیفیت مناظر طبیعتی و حفظ فرهنگ روستایی کمک کند وجود برخی معضلات مانند میزان زادوولد بالا کمبود آب و خاککمبود منابع اشتغال و درامد روستائیان و دروضعیت موجود نیز بیکاری و مهاجرت نیروهای فعال به شهرهای بزرگ کمبود و نارساییامکانات موجب شده است تا روستاها با توجه به تغییر و تحولات امروزه ازهدفهای توسعه انسانی عقب مانده و جهت رسیدن به سطحیمطلوب ازتوسعه نیازمند برنامه ریزی های کاربردی و کارامد باشند

لینک کمکی