فایل word شبکه هاي اجتماعي سبک سالم زندگي خانوادگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شبکه هاي اجتماعي سبک سالم زندگي خانوادگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی در ایجاد سبک زندگی سالم خانوادگی می باشد. روش پژوهش حاضر مروری بارویکرد تحلیلی می باشد. در مقاله حاضر ضمن اشاره به شبکه های اجتماعی و مزایا و معایب آنها, نقش آنها در ایجاد سبک سالم زندگیخانوادگی را بررسی می شود. یافته ها حاکی از آن است که شبکه های اجتماعی زیربنای خانواده را هدف قرار داده اند و به سوی متلاشیکردن نظام خانواده حرکت می کنند بطوری که هیچ حد و مرزی رعایت شئون خانوادگی و حفظ هویت در نظر گرفته نمی شود بنابراین نتیجهگیری می شود راهکارهایی چون ارائه مکانیسم, شاخص ها و معیارهای استفاده صحیح و منطقی از شبکه های اجتماعی, ارائه, تقویت, حمایتو صیانت از سبک زندگی اسلامی با برنامه ریزی و مدیریت صحیح,هوشمند و بصیرانه و بستر سازی, تشویق و ترغیب, افکار عمومی و افرادجامعه به بهره مندی از خدمات فناوری اطلاعات. می تواند در ایجاد سبک سالم زندگی خانوادگی کمک کند

لینک کمکی