فایل word سنتها و قوانين حاکم بر جوامع و تاريخ از منظر قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سنتها و قوانين حاکم بر جوامع و تاريخ از منظر قرآن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

قرآن کتاب هدایت بشریت و راهنمای درست زیستن است. از این رو, در بردارنده همه چیزهایی است که بشر برای بهتر زیستن بدان نیاز دارد.بخشییی از این آموزه ها ارتباط تنگاتنگی با مسایل تاریخی, تحلیل تاریخی و فلسفه تاریخ داردا چرا که بر ایه آموزه های قرآنی, تاریخ هموارهتکرار شدنی ا ستا هر چند که این تکرار با تمام جزئیات اتفاق نمی افتد ولی اصول کلی و قوانین اصلی آن, مقت ضی تکراری ا ست که مسئلههمانندی وقایع تاریخی را سبب می شود. قرآن به تاریر و رخدادهای آن تنها به عنوان یک گزارش و قصه افسانه ای نمی نگرد که دیگر تکرارنمی شود, بلکه به عنوان مو ضوعی می نگرد که بارها و بارها به سبب تحقق عوامل, مقتضیات و شرایط, تکرار می شودا چرا که سنت ها و قوانین خاصی بر تا ریر حکومت می کند

لینک کمکی