فایل word رابطه مکانيزم هاي دفاعي با کيفيت شکل و کيفيت تحولي پاسخ هاي آزمونرورشاخ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه مکانيزم هاي دفاعي با کيفيت شکل و کيفيت تحولي پاسخ هاي آزمونرورشاخ :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

آزمون رورشاخ که توسط روانپزشک سوئیسی هرمان روشاخ در دهه 1920 ساخته شد شامل ده کارت است که روی هر یکطرح نسبتاً پیچیده ای از لکه مرکب نقش بسته است. بعضی از کارت ها رنگی و بعضی دیگر سیاه و سفید است. در پزوهش پیش رو تلاش بر آن بوده است که رابطه کیفیت شکل و کیفیت تحولی ارائه شده به تصاویر رورشاخ با مکرانیزم های دفاعی مورد استفاده فرد مورد بررسی قرار گیرند. در پایان تحلیل داده ها نتیجه گیری شد که کیفیت های بالای تحولی و شکل در ارتباط معنادار با مکانیزم های دفاعی مورد استفاده فرد در جریان زندگی می باشد

لینک کمکی