فایل word دانشجو و رابطه با استاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دانشجو و رابطه با استاد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

رابطه دانشجو با استاد نقش بسیاری در یادگیری دارد؛ زیرا تعلیم و تربیت در فضای روابط استاد و دانشجو صورت میگیرد, پس هرچهرابطه مناسبتر و منطقیتر باشد, یادگیری نیز بهتر خواهد بود. دراین تحقیق اهمیت رابطه استاد و دانشجو, عوامل موثر بر رابطه استاد ودانشجو و انواع رابطه استاد و دانشجو بررسی میشود. این تحقیق از نوع کتابخانهای است و به شیوه توصیف و تحلیل ارائه گشته است,نتایج تحقیق نشان داد که شیوه اداره کلاس نقش مهمی در ایجاد رابطه استاد با دانشجو دارد, همچنین ویژگیهای شخصیتی استاد ودانشجو, نقش انکار ناپذیری در این زمینه دارد

لینک کمکی