فایل word خانواده و تأثير آن در تعليم و تربيت اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خانواده و تأثير آن در تعليم و تربيت اسلامي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

دراین مقاله سعی شده تأثیرات نهاد خانواده بر تعلیم و تربیت اسلامی کودکان نشان داده شود. رفتارمحبت آمیز والدین در محیطخانواده نسبت به تربیت فرزندان و پرورش روحی و عاطفی آنان در اسلام مهم تلقی شده و در اثبات آن, در سیره نبوی احادیث زیادیدر این باب آمده است و بر علم تبعیض بین فرزندان تأکید شده است. مهمترین نکتهای که توجه ما را به رابطه دین و خانواده جلبمیکند آن است که باورها و احساسات دینی طی دوره کودکی, در محیط صمیمی و منظم خانواده شکل میگیرد و پرورش مییابد, بهگونهای که دیدگاه کودک را نسبت به زندگی و رفتار آینده تحت تأثیر قرارمیدهد علاوه براین, باید روشن کرد که اسلام معیارهایمهمی را برای تشکیل زندگی خانوادگی مبتنی بر بنیادهای سالم و نیز ایجاد فضای معنوی, که کودک اولین تأثرات شخصیت ساز را ازآن فضا دریافت میدارد, در نظر گرفته است.

لینک کمکی