فایل word چگونه توانستم رفتارهاي بيش فعالي و کمبود توجه را در يکدانش آموس نوجوان با نيازهاي ويژه بهبود بخشم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word چگونه توانستم رفتارهاي بيش فعالي و کمبود توجه را در يکدانش آموس نوجوان با نيازهاي ويژه بهبود بخشم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

اختلال بیش فعالی و کمبود توجه ا زمهمترین و شایع ترین اختلالات رفتاری در دانش آموزان عقب مانده ذهنی اموزشپذیر هستند. شیوع این اختلالات در دانش آموزان مدرسه رو بین 3 تا 7 درصد بده اسمیت و بارت 2000 و این اختلال در پسران بیشتر از دختران مشاهده می شود از نظر آموزشی و درمانی قابل کنترل و اصلاح می باشند هدف از مقاهل حاضر بحث و بررسی پیرامون این موضوع است که چگونه توانستیم رفتارهای بیش فعالی و کمبود توجه را در یک دانش اموز نوجوان با نیازهای ویژه بهبود بخشم؟ نتایج نشان داد که با بررسی و مقایسه شرایط رفتاری و آموزشی دانش اموز قبل و بعد از اقدام پژوهی وارائه گزارشاتی مستندمبنی بر پیشرفت مثبت در رفتار دانش آموز و ابزار رضایتمندی همکاران آموزشی؛ کادر دفتری؛ دانش اموزان مدرسه؛ والدین دانش آموز و مطالعه و بررسی فرم ها و جداول اندازه گیری رفتار و نمودارها ستونی مربوط به نیمرخ رفتار دانش آموز طرح اجرایی مورد نظر موثر وکارامد بوده است.

لینک کمکی