فایل word جايگاه و ضرورت خلاقيت درآموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايگاه و ضرورت خلاقيت درآموزش و پرورش :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله به جایگاه و ضرورت خلاقیت ونوآوری دردانش آموزان دورهابتدایی می پردازد. روش تحقیق توصیفی - کتابخانه ای می باشد پژوهش حاضر به بررسی چند سوال اساسی می پردازد که عبارت است از: خلاقیت را چگونه می توانیم به دانش آموزان انتقال بدهیم و برای تقویت خلاقیت چه راهکارهایی وجود دارد؟ بین استفاده معلمان ودانش آموزان از مواد و وسایل آموزشی با شکوفایی و خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین ارزشیابی کردن از دانش آموزان و شکوفایی خلاقیت آنها رابطه وجود دارد دستاورداین است که بازی های فکری افزایش دانش تجربه وروحیه پرسشگری راه های است که باعث ایجاد و پرورش خلاقیت در مراکز تربیت معلم می شود.

لینک کمکی