فایل word تحليل و بررسي جايگاه خانواده سالم در سبک زندگي اسلامي معاصر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل و بررسي جايگاه خانواده سالم در سبک زندگي اسلامي معاصر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه خانواده سالم در سبک زندگی اسلامی معاصر می پردازیم. در این پژوهش با تعریف سبک زندگی از دیدگاه های مختلف با توجه به تعاریف متفکرین به تعریفی جامع از سبک زندگی می رسیم. اما موضوع (سبک زندگی) در گذشته به عنوان یک بحث نظری مستقل مطرح نبوده, بلکه بخشی از محتوای آن, در ضمن مسائل دیگر مانند آئین و آداب زندگی عنوان شده است. خانواده اسلامی خانواده ای است که اعضای آن با یکدیگر روابطی محبت آمیز داشته باشند.خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که بیشترین تأثیرگذاری را در شئونات مختلف زندگی بشری دارد. بدین جهت است که خانواده,برای رسیدن به رستگاری ضروری است. ) خانواده های متعالی ( محبوب ترین ساختار در نزد خداوند است. آشنایی با سبک زندگیجامعه ای که, برخوردار از خانواده های سالم باشد, جامعه ای پویا و پرنشاط خواهد بود. آنقدر ضروری است که حتی اگر به معنویت ورستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم, برای زندگی راحت, زندگی که برخوردار از امنیت روحی و روانی باشد, توجه به سبکزندگی مهم است. استحکام هر چه بیشتر نهاد خانواده, مستلزم اصلاح سبک زندگی است.بر این اساس نوشتار حاضر به بررسی مصادیق خانواده در سبک زندگی اسلامی می پردازد و با بیان اهمیت مسأله و بررسی مفهوملغوی و اصطلاحی خانواده و سبک زندگی, مهم ترین مصادیق را ذکر می کند و در پایان جهت تبیین کامل موضوع به بیان ضرورتبرگشت خانواده ها به الگوی ایرانی اسلامی, نقش خانواده سالم در سبک زندگی ایرانی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

لینک کمکی