فایل word بررسي شاخصهاي تاريخنگاري نوين در ايران با نگاه به شيوه تاريخنگاري مورخ و شرقشناس انگليسي سرپرسي سايکس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي شاخصهاي تاريخنگاري نوين در ايران با نگاه به شيوه تاريخنگاري مورخ و شرقشناس انگليسي سرپرسي سايکس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

برخورد ها و آشنایی ایران قاجار با کشورهای غربی, ثاثیرات مهمی بر جامعه ی ایران در زمینه های سیاسی,اقتصادی و فرهنگیبرجای نهاد.آشنایی با شیوه های نوین تاریخ نویسی و دگرگونی روش های تاریخنگاری در ایران, یکی از مهمترین دستاوردهای اینپدیده بوده است.این مقاله در نظر دارد مولفه ها و شاخص های اصلی تاریخنگاری نوین در ایران را مشخص نموده و در ادامه اثر برجسته ی ایندوره( تاریخ ایران سرپرسی سایکس) را مورد مطالعه و واکاوی قرار دهد. بدیهی ست در تغییر و تحول تاریخنگاری سنتی در ایران, جریان ها و مکاتب و افرادمختلفی سهم داشته و نقش ایفا کرده اند و باید نقش هر کدام از این مولفه ها جداگانه و در جای خود مورد ارزیابی و موشکافیقرار گیرد.

لینک کمکی