فایل word بررسي روابط ساختاري حمايت اجتماعي, راهبردهاي مقابله اي با استرس و برچسباجتماعي با علائم افسردگي در زنان نابارور کلنيک ناباروري بعثت سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي روابط ساختاري حمايت اجتماعي, راهبردهاي مقابله اي با استرس و برچسباجتماعي با علائم افسردگي در زنان نابارور کلنيک ناباروري بعثت سنندج :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

روانشناسی که با افراد ناباور سر و کار دارند برای کسب نتایج بهتر درمانی و تامین سلامت روانی آنها سعی در تدوین واجرای مداخلاتی به منظور کاهش استرس و افزایش سازگاری اینافراد دارن. جهت دستیابی به این هدف؛ ابتدا باید مسائلی که در افزایش استرس اینافراد وکاهش سلامت روانی آنها تاثیر دارد. را شناخت و برای برنامه ریزی های آینده جهت کاهش اسیب پذیری این افراد اقدامات لازم را انجام داد. نتیجه گیری: تمرکز بر نوع راهبرد مقابله ای و همچنین تاکید بر حمایت خانواده برای زنان نابارور می تواند تاثیر مهمی در کاهش میزان افسردگی انان و نیز کاهش اسیب پذیری این قشار از جامعه نسبت به برچسب اجتماعی مربوط به ناباروری داشته باشد

لینک کمکی