فایل word بررسي تاثير رنگ بر يادگيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير رنگ بر يادگيري دانش آموزان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

رنگ جز اصلی زندگی انسان است, به گفته یوهانس ایتن (رنگ زندگی است, زیرا زندگی بدون رنگ همچون مرده است). رنگ در فرایند یادگیری نیز موثر می باشد, به این دلیل که یادگیری دارای سبک های گوناگونی چون شناختی, عاطفی و فیزیولوژیکی است؛ معلمزبده می تواند با بهره گیری از این سبک ها و پیوند آن ها با یادگیری این فرایند را کارامد تر سازد تا حافظه بلندمدت فعال گردد. پژوهشحاضر با هدف فایل word بررسي تاثير رنگ بر يادگيري دانش آموزان صورت گرفته است. روش به کاربرده شده در این پژوهش شیوه مروری می باشد.با توجه به مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته به نتایج مفیدی چون رابطه ی بین رنگ و نور با دستگاه بینایی)چشم و مغز( دست مییابیم که نشانگر این موضوع است که کودکان در سن پایین هم رنگ را درک می کنند؛ از نقاشی های کودکان می توانیم به این نتیجهبرسیم که وقتی رنگ های سیاه و سفید به آن ها داده می شود اجسام بی جان و هنگامی که رنگ های اصلی, ثانویه و سری سوم می باشدجانداران را می کشند. پس این امکان برای معلم و در کل کادر اجرایی مدرسه وجود دارد که با استفاده درست از رنگ ها و مدیریت حسابشده آن ها , حالت ها و شرایط مناسبی برای یادگیری فراهم شود

لینک کمکی