فایل word امپرياليسم جهاني و تأثير آن بر فرهنگ کشورهاي اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word امپرياليسم جهاني و تأثير آن بر فرهنگ کشورهاي اسلامي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

یکی از اصطلاحات رایج در عصر جدید کاربرد واژه ی امپریالیسم جهانی است. این امپراتوری در واقع از اقتصاد آغاز شده و امروز درابعاد سیاسی , اجتماعی , رسانه ای و... هژمونی یافته است؛ این تسلط از جانب کشورهای غربی بر کشورهای غیر غربی اعمال می شود؛ این فرایند اثرات زیادی در زمینه ها و ابعاد گوناگون بر کشورهای اسلامی داشته است. این مطالعه به این مهم دست یافته که ماهیتامپریا لیسم و اهداف آن ثابت خواهد بود آنچه اهمیت دارد شناخت اهداف امپریالیسم و شناخت راهکارهای برخورد و تعامل با آناست . با توجه به اینکه کشور ایران از کشورهای مهم اسلامی محسوب میشود و آسیب زیادی از این پدیده متحمل شده است؛ مطالعهاین موضوع جهانی را با استفاده از بررسی اسناد موجود وظیفه خود دانسته ایم

لینک کمکی