فایل word آموزش مطالعات اجتماعي با تکيه بر طراحي مبتني بر زمينه, بافت و بستريادگيري در کارورزي 3 (مطالعه موردي: گروه و وظايف گروه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آموزش مطالعات اجتماعي با تکيه بر طراحي مبتني بر زمينه, بافت و بستريادگيري در کارورزي 3 (مطالعه موردي: گروه و وظايف گروه) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

معلمان در همه جای جهان پایه گذاران اندیشه های علمی, هنجارها و ارزش های انسانی و تبیین کننده مسوولیت های اجتماعینسل های نو بوده و به این اعتبار آموزش و پرورش زیربنای هر نوع تحرک و توسعه اجتماعی, فرهنگی, سیاسی و اقتصادی در هرجامعه انسانی به شمار می آید و بدون توجه ویژه به اثر بخشی آن, هیچ تحولی امکانپذیر نخواهد بود و به همین نسبت تغییر یااصلاح در برنامه های آموزشی و تربیت معلمان می بایست مبتنی بر نظریه های شناخته شده و استانداردهای علمی و پژوهشیجهانی صورت بگیرد که زیربنای تحولات و تغییرات بنیادی در این عرصه است. دانشگاه فرهنگیان در رویکرد نوین خود در تربیتنسل نو معلمان کشور بر آن است تا با علمی کردن نظام آموزشی و تربیتی معلمان کشور و تطبیق آن با الگوهای روز دنیا, ضمن طرحو پیاده سازی راهبرد ها و استاندارد های لازم در این زمینه, بسترهای لازم در ایجاد توسعه پایدار و تحول آفرین در کشور را فراهمآورد. دانشگاه فرهنگیان برای رسیدن به اهداف متعالی مد نظر خود توجه ویژه ای به دروس تمرین معلمی/ کارورزی دارد. در این پژوهش ضمن تشریح ویژگی ها و گام های طراحی و اجرای این گونه طرح ها, یک نمونه عملی در زمینه درس مطالعات اجتماعی ارائه شد

لینک کمکی