فایل word موزه تاريخ طبيعي با پيوند در طبيعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word موزه تاريخ طبيعي با پيوند در طبيعت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

وظیفه اصلی موزه ها آشنایی جامعه و ارتقا اگاهی های عمومی در مورد جانوران.گیاهان و سایر موجودات زنده ,فسیل ها,کانی ها و همچنین زیستگاه های طبیعی است.این مکان ها عامل انتقال و توسعه دانش و در دنیای طبیعی و جایگاه و نقش انسان در ان می باشند. موزه ها از طریق نمایشگاه ها و برنامه های آموزشی که با اهداف خاص تدوین می شوند و به تفسیر و شرح جایگاه و اجزا طبیعت.ارتباط ان با یکدیگر و با انسان.اهمیت حفظ ان و اهمیت ایجاد ارتباط بین طبیعت و انسان می پردازند.آنها درک انسان را از محیط اطراف خود افزایش می دهند و فرصت هایی را برای کسب دانش و غنی ساختن فرهنگ فراهم می آورند.موزه های تاریخ طبیعی می توانند از طریق نمایگاه ها و فعالیت های اموزشی و اطلاعات نهفته در مجموعه ها و در واقع کارشناسان خود دانش لازم را به مردم عادی انتال دهند موزه های امروزی می توانند طرز تفکر مردم را در مورد طبیعت تغییر دهند و رفتار و دیدگاه های مثبتی را نسبت به محیط طبیعی ترویج نمایند چرا که بهتر زیستن نیاز به دانش زیست محیطی و اموزش دارد و اغاز هر حیاتی مستلزم اهمیت دادن به حیات وحش.اب و خاک و منابع طبیعی است. در عین حال بخش های علمی و بایگانی موزه های تاریخ طبیعی دارای مجموعه های وسیعی از جانوران.فسیل ها.سنگ ها و کانی هاست که می توانند مواد و اطلاعات لازم را جهت تحقیق زیست شناسان و دانشجویان علوم طبیعی فراهم اورند. هدف ما از جمع آوری وتدوین این اثر معرفی اجمالی موزه وعناصر موجود درآن بوده است.با امید آن که مورد مطالعه و استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی