فایل word مروري بر روش هاي تعادل بار در گريد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر روش هاي تعادل بار در گريد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

گرید محاسباتی, مجموعه ای از منابع محاسباتی توزیع شده است که برای کاربر نهایی بصورت یک سیستم مجازی بزرگ, به نظر می رسد. با توجه به تعداد زیاد منابع در گرید, توزیع بار موثر میان این منابع از مسائل مهم در گرید است. روش های زیادی برای تعادل بار در گرید پیشنهاد شده است. برخی از این روش ها مانند الگوریتم شاخه و کران هزینه را کاهش می دهند و یا در الگوریتم ژنتیک با اینکه زمان اجرا حداقل می شود اما امکان به وجود آمدن سربار نیز وجود دارد. در روش معماری سلسله مراتبی نیز امکان تخصیص اشتباه بار به منابع وجود دارد. در این مقاله برخی از روش های تعادل بار در گرید مورد بررسی قرار می گیرند و سپس با توجه به مزایا و معایب روش های ذکر شده یک روش جدید پیشنهاد می شود.

لینک کمکی