فایل word مدل سازي جريان زير آستانه اي در ترانزيستورهاي ماسفت دو گيتي متقارن کانال کوتاه در حضور حاملهاي بار متحرک کانال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازي جريان زير آستانه اي در ترانزيستورهاي ماسفت دو گيتي متقارن کانال کوتاه در حضور حاملهاي بار متحرک کانال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این مقاله ,با در نظر گرفتن اثرات حامل های متحرک ومعادله ی پتانسیل دوبعدی ترانزیستور ماسفت دوگیتی متقارن کانال کوتاه رابطه ای تحلیلی برای جریان زیر آستانه ای این نوع ترانزیستور به دست آمده است این رابطه براساس تقریب بولتزمن به دست آمده است.رابطه ی به دست آمده به پتانسیل شبه فرمی وابسته نمی باشد.

لینک کمکی