فایل word طراحي واحد جذب دي اکسيد کربن از کوره ريفرمر واحد متانول پتروشيمي فناوران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي واحد جذب دي اکسيد کربن از کوره ريفرمر واحد متانول پتروشيمي فناوران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

طراحی و احداث صنایع نیازمند شناخت مبانی تئوری و برخورداری از دیدگاههای تجربی و عمل مناسب با شرایط اقتصادی و فرهنگی حاکم و دانش فنی موجود جامعه, به منظور نیل به اهداف تولید می باشد. بررسی امکان احداث واحد از حیث نحوه تامین مواد اولیه, تعیین میزان سرمایه گذاری, تطابق تکنولوژی صنعت مورد نظر با میزان تخصصها و مهارتهای بالقوه و بالفعل موجود در کشور و... مطالعات هماهنگ و چند جانبه اقتصادی, فنی, اقلیمی و جغرافیایی را ایجاب می نماید. کارخانجات بسیاری وجود دارد که گاز CO2 در آنها به عنوان ماده اولیه اصلی یا کمکی مصرف می شود که واحد متانول شرکت پتروشیمی فناوران یکی از این واحدها می باشد. با جذب دی اکسید کربن از گازهای حاصل از احتراق علاوه بر کاهش گاز گلخانه ای دی اکسید کربن, خود باعث تامین خوراک واحد شده و مازاد آن نیز می تواند صادر گردد. در این تحقیق به ارائه و طراحی دو روش برای جذب گاز دی اکسید کربن از گازهای حاصل از احتراق کوره های ریفرمر واحد متانول شرکت پتروشیمی فناوران ارائه می گردد که طبق محاسبات انجام شده می توانیم میزان 1147740kg/dayCo2MAX از استاک 4 کوره ریفرمر بکمک دو روش طراحی شده بازیابی نماییم.

لینک کمکی