فایل word پيشنهادات و رويه هاي حسابرسي (حسابداري)مسئوليت اجتماعي سازمان ها در ديوان محاسبات کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيشنهادات و رويه هاي حسابرسي (حسابداري)مسئوليت اجتماعي سازمان ها در ديوان محاسبات کشور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

حسابرسی مسئولیت های اجتماعی (یا به عنوان دیگر حسابداری و حسابرسی مسئولیت اجتماعی) عبارتست از حسابرسی اجتماعی و زیست محیطی, ارائه گزارش نسبت به مسئولیت اجتماعی سازمانها می باشد. به تعبیری دیگر گزارش مسئولیت اجتماعی سازمانها شامل یک گزارش با ابعاد مالی و غیرمالی موضوعات حسابداری می باشد که در آن گزارشی از فرآیند انتقال اثرات اجتماعی و زیست محیطی ناشی از مجموعه اقدامات اقتصادی سازمان را به صورت ویژه مورد توجه قرار می دهد. هدف از ارائه این مقاله آشنا شدن علاقه مندان حسابداری, یا حسابرسی اجتماعی است. در این مقاله تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده است. سپس به استفاده کنندگان از حسابداری اجتماعی اشاره شده است. همچنین به تاریخچه و بعد از آن به اهداف حسابداری اجتماعی و مزایای آن و سپس به مشکلات پیاده سازی حسابداری و گزارشگری اجتماعی اشاره و در نتیجه جمع بندی کلی نسبت به مطالب ارائه شده انجام گردیده است.

لینک کمکی