فایل word بهر هبرداري بهينه از خودروهاي برقي در سيستم قدرت تجديد ساختاريافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهر هبرداري بهينه از خودروهاي برقي در سيستم قدرت تجديد ساختاريافته :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

با توجه به گسترش روزافزون خودروهای الکتریکی و ضرورت مدیریت شارژ آنها و نیز تحول سیستم قدرت به سمت محیط تجدیدساختاریافته و بازار برق لزوم برنامه ریزی جهت بهره برداری بهینه از این واحدها بیش از پیش احساس می شود. افزایش بازده وکارایی سیستم قدرت و حداقل سازی هزینه های بهره برداری از نتایج این برنامه ریزی می باشد که این امر گام بلندی در جهتمدیریت انرژی و منابع پایان پذیر خواهد بود. همواره بایستی یک بالانس و تعادل مهندسی بین بهر هبرداری کم هزینه از سیستم وشاخص های فنی از جمله شاخص های قابلیت اطمینان (شامل امنیت سیستم و کفایت آن) برقرار شود که هدف این تحقیقخواهد بود. در این تحقیق مسأله شامل ارائه برنامه زمانی شارژ خودروهای برقی جهت بهره برداری بهینه و تامین نیاز شبکه وحداقل سازی هزینه های بهر هبرداری با در نظر گرفتن شرایط محیط تجدیدساختاریافته و بررسی شاخص های قابلیت اطمینان وبدست دادن یک برنامه ریزی ورود وخروج ساعتی بر اساس قیمت های ساعتی بازار انرژی می باشد. پس از رسیدن به یک برنامهزمانی دقیق شارژ و دشارژ ساعتی خودروهای الکتریکی برای یک سیستم نمونه, شاخصهای بهر هبرداری و قابلیت اطمینان قبل وبعد از این برنامه ریزی با هم مقایسه خواهد شد.

لینک کمکی