فایل word بهداشت رواني کارمندان در محيط کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهداشت رواني کارمندان در محيط کار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مراقبت روانی از افرادی که در سازمان کار می کنند مسئله مهم تلقی می گردد.ماهیت روانی محیط شغلی و تاثیر نحوه برخورد مدیران در سلامت روانی کارکنان امری غیرقابل انکار در بهزیستی محیط کار است. بهداشت روانی کارکنان و ارتباط آن با شیوه-های مدیریت در سازمان مسئله ای است که بارها در مطالعات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است,بدیهی است که مراقبت روانی از افرادی که در سازمان کار می کنند امر بسیار خطیری است . بهداشت روانی همان سلامت فکر و قدرت سازگاری فرد با محیط و اطرافیان است. چون در مواجهه با چالش ها و مشکلات روزمره, ما بر اساس ویژگی های روانی خود با آن ها برخورد می کنیم حال در اینجا ما به شرح مختصری از تاریخچه بهداشت روانی, اصول اولیه بهداشت روانی و در نهایت در مورد نقش مدیران در ایجاد سلامت روانی کارکنان و مواردی که در ایجاد سلامت کارکنان مهم هستند می پردازیم.

لینک کمکی