فایل word بررسي سينتيکي اکسيداسيون تولوئن بر روي نانوکاتاليست هاي پروسکيتي با فرمولاسيون (La1(-x)Sr(x)Mn(0.6)Cu(0.4)O(3

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي سينتيکي اکسيداسيون تولوئن بر روي نانوکاتاليست هاي پروسکيتي با فرمولاسيون (La1(-x)Sr(x)Mn(0.6)Cu(0.4)O(3 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

نانو کاتالیست های پروسکیتی با فرمولاسیون (La(1-x)Sr(x)Mn(0.6)Cu(0.4)O(3 با استفاده از روش سل-ژل تهیه شده و فعالیت آنها در فرآیند اکسیداسیون تولوئن بررسی شده است. کاتالیست های مورد بررسی فعالیت بالایی را در حذف تولوئن در بازه دمایی بررسی شده (C 300 – 180) نشان می دهند. فعالیت کاتالیست ها با افزایش میزان استرانسیوم در ساختار کاتالیست افزایش می یابد. داده های تجربی با استفاده از مدل سینتیکی لانگمویر-هینشل مدل شده و پارامترهای HVOC, K0, VOC, E1, K0 و HOX به دست آمده اند. نتایج حاصل از مدلسازی سینتیکی نشان می دهند که مدل ارائه شده به خوبی قادر به پیش بینی داده های حاصل از کاتالیست های بررسی شده می باشد به گونه ای که میزان (R(2 در تمامی کاتالیست ها بالاتر از 0/975 می باشد.

لینک کمکی