فایل word بررسي حسابرسي عملکرد, دامنه و اهداف و چالشهاي آن در ديوان محاسبات کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي حسابرسي عملکرد, دامنه و اهداف و چالشهاي آن در ديوان محاسبات کشور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

حسابرسی عملکرد رسیدن به عملیات کارا و اثر بخش مسئولیت اصلی مدیریت است. ساختار سیستم های مدیریت سازمان و کنترل مدیریت باید در راستای رسیدن به این هدف طراحی شوند.حسابرسی عملکرد, مصداق بارزی از خدمات مشاوره مدیریت به شمار می آید که ممکن است برخی از ویژگیهای حسابرسی صورتهای مالی را داشته باشد. این نوع حسابرسی, در برگیرنده بررسی روشمند فعالیتهای یک سازمان یا بخش مشخصی از آن, در دستیابی به هدفهای مشخص است.بررسی و آزمون کنترلهای مدیریت, به عنوان یکی از مراحل اجرای حسابرسی عملکرد است که هدف اصلی آن تعیین هدف قطعی حسابرسی و نیز قابلیت اتکای مدارک و شواهد داخلی واحد است.حسابرسی عملکرد, ضمن تقویت جنبه های مثبت مدیریت, منجر به حل مسایل, غلبه بر مشکلات و بهبود کیفیت اداره واحدهای تجاری می شود.

لینک کمکی