فایل word ارائه روشي جهت بهينه سازي تست نرم افزار با استفاده از آناليز نقطه تست و اولويت بندي در منطق فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه روشي جهت بهينه سازي تست نرم افزار با استفاده از آناليز نقطه تست و اولويت بندي در منطق فازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین سوالاتی که امروزه در مقابل صنعت نرم افزار وجود دارد تست نرم افزار است. تست نرم افزار یک بخش اساسی از چرخه عمر تولید نرم افزار است. تعداد اشکال یافت شده و تعمیر شده در حین فاز تست می تواند به شدت باعث بهبود کیفیت یک محصول نرم افزاری و در نتیجه افزایش احتمال موفقیت آن در بازار شود . تصمیم گیری در مورد زمان تخصیص یافته برای فاز تست یک فعالیت مهم در کیفیت محصول می باشد. بسط دادن و یا کاهش دادن این زمان تست , بسته به خطاهای پوشش داده نشده در اجزا نرم افزار, می تواند بر موفقیت کل پروژه تاثیر داشته باشد. از آنجا که تست نرم افزار هزینه ی پروژه را به شدت بالا می برد تست بیش از حد پروژه می تواند منجر به هزینه های بیشتر شود در حالیکه تست نرم افزار می تواند اشکال های تشخیص داده نشده در کیفیت پروژه را به خطر بیاندازد. بنابراین اولویت بندی اجزا برای تست به منظور دستیابی به عملکرد تست بهینه در زمان تخصیص یافته به تست ضروری است. این گزارش معرف یک روش اولویت ماژول بر اساس آنالیز نقطه تست جهت تعیین زمان بهینه برای توقف تست و رهاسازی نرم افزار است.

لینک کمکی