فایل word حقوق مالي زن از ديدگاه اسلام و غرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حقوق مالي زن از ديدگاه اسلام و غرب :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

زن و شوهر با قرارداد ازدواج, حقوق و تکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند.در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است. و هریک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهای غربی از جمله فرانسه, در رژیم اشتراک اموال, مرد بعنوان رئیس اشتراک, اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایی مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونی, حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحاً آن را رد نماید. از طرف دیگر تأمین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهد یک جانبهاست و زن در این زمینه هیچ تکلیفی ندارد ولی در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تأمین آن است. و با نفس رابطه زناشویی و پیوند همسری تکامل و حفظ دین و عقیده است. در هر دو صورت ارزش زن و نقش حیاتی او در استوارسازی مبانی عقیدتی و باورهای دینی دل و روان جوانان را روشن می سازد کار زن در خانه و رفتار صمیمی او, کار برای خدا و کارگری خدا شمرده شده است و ارزش نیمی از فداکاری شهیدان را دارد و این منزلتی است فراتر از حق و حقوقهای قانونی.

لینک کمکی