فایل word بررسي جامعه شناختي عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي ورانندگي (مورد مطالعه شهر همدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي جامعه شناختي عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي ورانندگي (مورد مطالعه شهر همدان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

برای ادامه ی حیات اجتماعی در جامعه, حفظ امنیت آن ضروری است؛ بدین سبب هر نوع کجروی که این امنیت را به مخاطره میاندازد و تهدید میجند, بایستی نخست مورد شناسایی قرار گرفته, عامل ایجادکننده ی آنها مشخص و و سپس در جهت خنثی کردن آن اقدام گردد. یکی از تهدیدهایی که هموار در جوامع وجود دارد, در نتیجه ی برهم خوردن نظم اجتماعی هستند. میگیورد. ازآنجا جه عاملی چون مهاجرت و تراکم جمعیتی و عاملی از این قبیل, عاملهایی برای برهم کردن نظم اجتماعی هستند, در این تحقیق به بررسی شهر مهاجرپذیر همدان پردا خته و با بررسی تعداد 240 برگه جریمه در طی یک ما به مطالعه و شناسایی تخلفات راهنمایی و رانندگی با نگاهی جامعه شناسانه پرداخته شد. در این راستا, از تئوریهای جامعه شناسی مربوط به جامعه پذیری و درونی کردن ارزشها و کنترل اجتماعی بهره گرفته شد است. نتایج این پژوهش, نشان از این دارند که درونی کردن ارزشها و قوانین راهنمایی و رانندگی با جامعه پذیری آنها ممکن میگردد و این امر با ادغان موازین و ارزشهای گروهی و بهبود تقسیم جوار شکل میگیرد. با درونی شدن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی وجدان جمعی جای فردمحوری را گرفته و شواهد جامعه ای بهنجار با شهروندانی قانون مدار خواهیم بود.

لینک کمکی