فایل word بررسي تطبيقي تاثيرات تشويق در افزايش يادگيري دانش آموزان ازديدگاه معلمان و مربيان منطقه انزل شهرستان اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تطبيقي تاثيرات تشويق در افزايش يادگيري دانش آموزان ازديدگاه معلمان و مربيان منطقه انزل شهرستان اروميه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی تطبیقی تاثیرات تشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان از دیدگاه معلمان و مربیان منطقه انزل شهرستان ارومیه طی سال تحصیلی 94-93 پرداخته است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی میباشد,جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان منطقه انزل شهرستان ارومیه بوده که به طور تصادفی انتخاب گردیده اند .برای حجم نمونه مطابق با جدول مورگان به تعداد 100 نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.برای گرد آوری داده ها از اسناد و مدارک ,و پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که تشویق وسیله مناسب برای پیشرفت امر تعلیم وتربیت بوده چنانکه تشویق توسط افراد متخصص انجام شودکه مورد احترام دانش آموزان هستند موجبات افزایش یادگیری مناسب در دانش آموزان میگردد, تشویق موجب علاقمند نمودن دانش آموزان به درس گردیده و دانش آموزان با شوق وذوق بیشتری درس را فرامیگیرند, وبیشتر به موضوع درس علاقمند خواهند شد وهمین امرنقش بسیار مهمی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد , همچنین تشویق می تواند یک عامل بسیار مهم در به کار انداختن ابتکار عمل در دانش آموزان باشد.

لینک کمکی