فایل word انضباط مثبت در کودکان نوپا (18 ماهه تا 3 ساله)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word انضباط مثبت در کودکان نوپا (18 ماهه تا 3 ساله) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بعضی از والدین گمان میکنند باید با کودکان یک تا سه ساله خود به شدت سختگیری کنند تا نظم و تربیت را به آنها بیاموزند به اعتقاد این دسته از والدین اگر سختگیری جدی در کار نباشد کودکان لوس میشوند دا حالی که عکس این باور درست است و باید از خشونت و نظم آموزی خشک و بی روح به طور جدی پرهیز کرد. رفتار ما به کودکان باید کودکنه و متناسب با سن آنان باشد یعنی باید نظم اموزی را در قالبی کودکانه به آنها آموخت. بلکه باید رفتارمان در عین آمیختگی به محبت با قاطعیت همراه باشد مقاله حاضر به بررسی نحوه آموزش انضباظ مثبت به کودکان می پردازد.

لینک کمکی