فایل word اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان در بهبود مديريت عاليسازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان در بهبود مديريت عاليسازمان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

واژه ی سرپرست در برابر واژه ی لاتین سوپروایزر Supervisor به کار گرفته شده است سرپرست فردی است که از طریق برقراری ارتباط, فعالیتهای سازمان را به وسیله ی زیردستان (نیروی خط قدم کار و تولید) به انجام می رساند و علم و هنر هدایت و رهبری, نظارت و کنترل بر زیردستاان را سرپرستی گویند. سرپرستان سنگ نگهدارده ی سقف سازمان (سنگ بنای سازمان) هستند سرپرستان نقطه ی پرگار مدیریت و بی شک حلقه ی ارتباطی بسیار مهم در زنجیره ی مدیریت و سازمان به شمار می آیند که با موقعیت خاص خود موجبات استحکام سازمان شده و حیات, سلامت وبقای آن را تضمین می نماید. سرپرستی را باید هنر مدیریت و نوعی رهبری دانست زیرا هنر جلب مشارکت زیردستان برای انجام فعالیتهای سازمانی است. در اینجا لازم به ذکر است که مدیران رده ی سرپرستی از مهارت فنی قابل توجهی در سازمانبرخوردارند و با مدیریت عالی به توسعه و ارتقا شرکت کمک شایانی ارائه می نمایند که در این پژوهش به بررسی این ارتباط می پردازیم.

لینک کمکی