فایل word اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1117 با پیروی از نظام حقوق اسلامی برای زوجه حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زوجه را قایل شده است. در مورد محدودیت های حق اشتغال زوجه و حدود اختیارات زوج در ممانعت از شغل همسر, ابهاماتی در قوانین وجود دارد که شایسته امعان نظر است. در این نوشتار حق اشتغال زوجه و محدودیت های آن و نیز حدود اختیارات زوج در مخالفت با شغل همسر, انواع شرط اشتغال زوجه واعتبار آن و.. از بعد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است نتیجه آن که با توجه به مبانی فقهی وحقوقی اگر زوجه در ضمن عقد یا شرط بنایی شرط اشتغال نماید, زوج حق مخالفت ندارد. همچنین در انتهای مقاله اصلاحیهای بر ماده 1117 ق. م پیشنهاد شد است.

لینک کمکی