فایل word بررسي عوامل موثر در مکانيابي اسکان موقت پس از بروز سوانح (نمونه موردي: شهر اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل موثر در مکانيابي اسکان موقت پس از بروز سوانح (نمونه موردي: شهر اروميه) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري, عمران, گردشگري, انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه اصلی ترین نیاز بازماندگان سوانح ازقبیل زلزله, سیل و سایر سوانح بحران زا داشتن یک سرپناه می باشد و نمی توان بعد از وقوع چنین سوانحی, سریعاً مکان های مناسب برای آسیب دیدگان را تدارک دید, باید قبل از وقوع چنین بحران هایی, مکان های مناسب از نظر دسترسی به کاربری های شهری, داشتن امنیت, دوری از مناطق مخاطره خیز و ... را برای آسیب دیدگان زلزله فراهم کرد . تأمین مکان های مناسب برای استقرار مراکز امدادرسانی و اسکان آوارگان یکی از موارد مهم در برنامه ریزی و مدیریت بحران است . در این پژوهش, شهرستان ارومیه با توجه به استعداد بالای بروز بحران به عنوان الگوی تهیه پایگاه داده مکانی به منظور مکان یابی محل های استقرار موقت جمعیت های آسیب دیده ناشی از سوانح احتمالی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است . بر این اساس در چارچوب روش تحقیق توصیفی - تحلیلی, پس از مشخص شدن معیارهای مؤثر در امر مکانیابی مساکن موقت که از پیشینه مرتبط با تحقیق و با توجه به ویژگیهای محدوده مورد مطالعه و اطلاعات و داد ه ها ی قابل دسترس می باشد, اقدام به بررسی وزن دهی معیارها و شاخص های مورد مطالعه طبق نظر کارشناسان خبره مدیریت بحران می شود. همچنین مکانیابی سایتهای اسکان موقت ارومیه برا ساس مطالعه طرح جامع این شهر بر حسب نوع کاربریهای موجود می باشد. روش تحقیق این مقاله به صورت کتابخانه ای می باشد.

لینک کمکی