فایل word بررسي علل و تبيين مؤلفه هاي توسعه پايداردرطراحي حاشيه رودخانه هاي درون شهري (مطالعه موردي حاشيه رودخانه کن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي علل و تبيين مؤلفه هاي توسعه پايداردرطراحي حاشيه رودخانه هاي درون شهري (مطالعه موردي حاشيه رودخانه کن) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري, عمران, گردشگري, انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

درمقاله بخش مطالعات شناخت و تحلیل وضع موجود ارائه گردیده است . در اینجا باید ذکر شود که بررسی به صورت مطالعه ای هدفمند پیگیری شده و در هریک از مطالعات موضعی ارائه شده تلاش شده است تا از ذکر اطلاعات غیر ضروری پرهیز گردد و اطلاعات ارائه شده در ارتباط با طراحی پایدار در جداره رودخانه در پیوند با مطالعات نظری و تجارب جهانی به طور خاص مورد تحلیل قرار گیرد . در نتیجه ساختار اصلی مطالعات شناخت این بخش شامل شناخت مناطق 5 و 22 که بسترشهری رودخانه کن است , می شود در مرحله بعد به شناخت مقیاس خرد رودخانه و محدوده طراحی پرداخته می شود . در پایان جمع بندی مطالعات شناخت و تحلیل وضع موجود در قالب تجزیه و تحلیل سوات ارائه گردیده است .

لینک کمکی