فایل word بررسي عددي پديده کاويتاسيون بر روي سرريز سد سهند با استفاده از نرم افزار flow-3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي پديده کاويتاسيون بر روي سرريز سد سهند با استفاده از نرم افزار flow-3D :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري, عمران, گردشگري, انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پدیده کاویتاسیون یکی از پیچیده ترین و شایع ترین آسیب هایی است که به سازه سرریز وارد می شود. منظور از کاویتاسیون تشکیل حباب هایی از بخار بوده که درون سیال پدید می آیند, چون داخل این حباب ها هوا وجود ندارند لذا فشار آن از فشار جو کمتر بوده و همواره ممکن است در اثر فشار های خارجی منفجر شوند. از جمله پارامتر هایی که در کاویتاسیون دخیل هستند می توان فشار استاتیکی, سرعت جریان و مقاومت مصالح و مدت زمان بهره برداری را نام برد . به طور کلاسیک کاویتاسیون توسط شاخص کاویتاسیون بررسی می گردد.در این تحقیق وقوع پدیده کاویتاسیون روی سرریز جانبی سد سهند با استفاده نرم افزار flow-3D بررسی و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد و مشاهده گردید که بین نتایج آزمایشگاهی و محاسباتی تطابق خوبی برقرار بوده و پدیده مخرب کاویتاسیون در سرریز سد سهند رخ نخواهد داد.

لینک کمکی