فایل word مدلسازي بارش-رواناب جهت پيش بيني سيلاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدلسازي بارش-رواناب جهت پيش بيني سيلاب :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

محاسبات هیدرولوژیکی سیلاب در حوضه های آبریز نیازمند محاسبات خصوصیات فیزیکی و همچنین داده های هیدرومتری و هواشناسی است. فرضیه اساسی در این تحقیق صحت روابط موجود برای محاسبات سیلاب(بارش-رواناب) و روش های مرسوم مدل سازی که با آخرین نسخه نرم افزار HEC-HMS کلاس 0, 0, 4 توسط ارتش آمریکا ارائه شده است انجام شد. بنابراین با بدست آوردن اطلاعات حوضه آبریز به شکل DEM (نقشه مدول رقومی- ارتفاعی) و همچنین داده های بلند مدت دو سال آبی 87 منتهی به سال 89 و از داده های هواشناسی و داده های پنج ایستگاه برف سنجی در حوضه آبریز کرج برای محاسبه تاثیر و سهم ذوب برف در آورد روزانه رودخانه کرج برای بررسی دقیقی از وقوع سیلاب و پیش بینی مناسبی از سیلاب استفاده شد. نتایج این محاسبات بیانگر عدم دقت لازم در ماه های ابتدایی شبیه سازی به دلیل درنظر گرفته نشدن سابقه تاریخی رطوبت در حوضه است اما به تدریج پس از اولین شبیه سازی ها, دقت مدل افزایش می یابد. نتایج آورد رودخانه کرج در محل سد و ایستگاه کنترل سیلاب و مقایسه آنها با مقادیر اندازه گیری شده, حاکی از بهبود نتایج در شرایط در صورت لحاظ شدن پوشش برف در محاسبات است. با توجه به دقت مناسب نتایج خروجی, مدل تهیه شده در این تحقیق قادر خواهد بود تا به عنوان یک مدل پیش بینی آورد و سیلاب رودخانه در مدیریت مخزن سد کرج ایفای نقش نماید.

لینک کمکی