فایل word مدل رياضي برآورد ميزان تراوش و ضريب پايداري در سدهاي خاکي غيرهمگن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل رياضي برآورد ميزان تراوش و ضريب پايداري در سدهاي خاکي غيرهمگن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

سد خاکی سازه ای است که بر روی رودخانه یا مسیل با استفاده از مصالح بدون ملات نظیر لاشه سنگ, قلوه سنگ, شن, ماسه, لای و رس بطور مخلوط یا مجزا به صورت همگن یا طبقه ای به منظور بالا آوردن سطح آب یا ذخیره آب ساخته می شود. سد خاکی بدلیل استفاده از مصالح غیر یکپارچه در برابر آب نفوذپذیر خواهد بود و نشت آب باعث ایجاد پدیده رگاپ, کاهش تنش مؤثر بین ذرات خاک, کاهش مقاومت برشی و تلفات قابل توجه آب مخزن می گردد. یک سد علاوه بر اینکه باید میزان تراوش از بدنه ی آن کم باشد پایدار نیز باشد. که در واقع حفظ تعادل و جلوگیری از حرکت اجزای سد در مقابل نیروهای استاتیکی می باشد, برای این منظور ضریبی به نام ضریب پایداری تعریف می گردد. بمنظور دسترسی به مدل هایی برای برآورد میزان تراوش از بدنه سد خاکی و ضریب پایداری سد 150 مقطع سد با ابعاد و مصالح مختلف فرضی توسط نرم افزار های Seep/w و Slope/w از مجموعه نرم افزارهای Geo Studio مدل گردید و نتایج بدست آمده توسط نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان دهنده رابطه های رگرسیونی خطی بین ارتفاع سد, میزان تراوش و ضریب پایداری می باشد که با افزایش ارتفاع سد میزان تراوش افزایش و ضریب پایداری کاهش می یابد.

لینک کمکی