فایل word محاسبه و ارزيابي حريم حفاظت کيفي چاههاي آب شرب آبخوان دشت ملاير با استفاده از روشهاي تحليلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word محاسبه و ارزيابي حريم حفاظت کيفي چاههاي آب شرب آبخوان دشت ملاير با استفاده از روشهاي تحليلي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

چاههای آب شرب آبخوان دشت ملایر با بهره برداری سالانه 13 میلیون متر مکعب, تامین کننده عمده مصارف شرب شهرها و روستاهای واقع در این دشت هستند. این منابع در محدوده های شهری با آلودگی ناشی از فعالیتهای توسعه ای و صنعتی شهری مواجه بوده و در محدوده های روستایی تحت تاثیر آلودگی ناشی از مصارف کودهای آلی و شیمیایی می باشند, با توجه به اینکه بیشتر بیماریها بسهولت از طریق آب منتشر می شوند مشخص نمودن حریم حفاظت کیفی جهت حفظ کیفیت آب این منابع و جلوگیری از آلودگی آنها ضروری است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی حریم حفاظت کیفی این منابع می باشد. حریم حفاظت کیفی چاهها با استفاده از روشهای تحلیلی و نرم افزار WhAEM محاسبه شده است. با تلفیق نتایج مدل تحلیلی و نتایج آنالیز کیفی نمونه های آب چاههای شرب, تاثیر منابع آلاینده دشت بر چاههای شرب بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که خصوصیات هیدرودینامیک آبخوان, جهت جریان آب زیرزمینی و آبدهی چاه نقش مهمی در نحوه توسعه حریم کیفی چاه ایفا می کند, همچنین دفع غیراصولی فاضلاب نواحی مسکونی منشا عمده آلودگی چاههای آب شرب دشت ملایر است.

لینک کمکی