فایل word محاسبه دامنه تغييرپذيري بارش و عدم قطعيت محلي آن با استفاده از الگوريتم شبيه سازي SGS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word محاسبه دامنه تغييرپذيري بارش و عدم قطعيت محلي آن با استفاده از الگوريتم شبيه سازي SGS :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با توجه به تغییرات شدید مکانی و زمانی بارندگی, آگاهی از توزیع مکانی و همچنین عدم قطعیت آن در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب, خشکسالی و پیش بینی سیل و رواناب از اهمیت بالایی برخوردار است. الگوریتم شبیه سازی زمین آماری SGS با تولید نمونه های شبیه سازی مختلف با احتمال رخداد برابر عدم قطعیت محلی بارندگی را محاسبه می نماید. در مقاله حاضر عدم قطعیت محلی میانگین ماهانه بارندگی سالانه با استفاده از الگوریتم SGS برای منطقه آذربایجان (شامل: آذربایجان غربی, آذربایجان شرقی و اردبیل) محاسبه شده است. بررسی نتایج حاکی از آن است که الگوریتم شبیه سازی SGS با تولید سناریوهای مختلف از جمله تولید سناریوهای محتمل حداکثر و حداقل در یک مکان توانایی محاسبه دامنه تغییرپذیری و همچنین محاسبه عدم قطعیت پدیده های مکانی از جمله بارش را دارد.

لینک کمکی