فایل word لزوم استفاده از سازوکار مشارکتهاي مردمي در اجرا و بهره برداري از پروژه آبياري لاسبيد بهبهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word لزوم استفاده از سازوکار مشارکتهاي مردمي در اجرا و بهره برداري از پروژه آبياري لاسبيد بهبهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

مهمترین دغدغه و مشکل فراروی طرح های توسعه منابع آب, عدم برنامه ریزی و لحاظ نمودن چگونگی بهره برداری و نگرش به افق آینده این طرحها بوده است. بدلیل ضعف ناشی از اجرای ناقص طرح های آبیاری و زهکشی در برنامه های دوم و سوم توسعه که با سازوکار مشارکت کشاورزان احداث گردیده بود, به لحاظ اینکه مدیریت اجرای پروژه و بهره برداری از آنها براساس مدیریت دولتی بوده است, لذا تمامی هزینه های مازاد شامل تعدیل دوران ساخت, افزایش هزینه خرید مصالح پروژه, هزینه استملاک وحق العبور, هزینه ناشی از تغییرات در اجرای طرح و هزینه های تعمیر و نگهداری از شبکه های احداثی و سپس سود پس از سررسید این طرح ها تا زمان تبدیل قراردادهای مشارکت مدنی به فروش اقساطی توسط بانک کشاورزی, بعهده سازمان آب منطقه ای بوده است و به موضوعات مهمی چون توسعه پایدار و استفاده از پتانسیل های خاص و خارق العاده بخش خصوصی و ترسیم افق روشنی از آینده مدیریت طرح ها توجه کافی نگردیده بود و هدف تنها استفاده ازمشارکت مالی بهره برداران در اجرای شبکه ها بوده است که بهره برداری ازاین پروژه ها را با مشکل مواجه نموده است. دراین پروژه با استفاده از برنامه چهارم توسعه, ضعف ناشی از عملکرد برنامه های دوم وسوم توسعه پوشش و به بیان سیاستگزاری جدید در روند جلب مشارکت مردمی می پردازد خط مشی ها و راهکارهای نوین تدوین و سازمان آب منطقه ای, فقط نقش دستگاه نظارت عالیه طرح را عهده دار گردیده و شرکت تعاونی ایجاد شده بدلیل نقش کارفرمایی که ایفا می کند مشکلات موجود بر سر راه پروژه های مشابه قبلی را مرتفع نموده و باعث صرفه جویی در هزینه و زمان دراجرا و بهره برداری پروژه می گردد. از دستاوردهای مهم این رویکرد می توان به تحقق اصل 44 قانون اساسی و دستیابی به چشم انداز سند توسعه در افق آینده این طرح اشاره نمود.

لینک کمکی