فایل word بررسي مهمترين آلاينده هاي زيست محيطي صنعت سيمان وتکنولوژي هاي مورد استفاده جهت کاهش آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مهمترين آلاينده هاي زيست محيطي صنعت سيمان وتکنولوژي هاي مورد استفاده جهت کاهش آن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پیشرفت صنایع سیمان دردهه های اخیرموجب پدیدآمدن روشهاوتکنولوزژیهای جدیددرتهیه و تولید سیمان گردیده است.مهمترین آلودگی های صنعت سیمان وجودذرات گردوغباراست که میزان این ذرات درهوای آزاد (مخصوصا دراندازه کمتراز 10میکرون) به وضوح بامیزان سلامتی افرادی که درتماس بااین ذرات هستندمرتبط می باشد. گازهای همچون اکسیدهای نیتروژن واکسیدهای گوگرد دراثراحتراق سوخت( نفت وزغال) واکسیداسیون گوگرد موجود درموادخام تشکیل می شوند. سیمان دارای گردوغبار قلیایی (67/12- 3.12 pH) است که می تواند باعث قلیایی شدن خاک شودکه به همین دلیل باید تصفیه شوند. استاندارد خروج ذرات معلق در کوره پخت وآسیاب نرم کننده و خردکننده برای درجه 1 به ترتیب 100و 150 میلی گرم برمترمکعب اعلام شده است. برای کنترل خروجی ذرات ناپایدار وفرارباید درمسیرهود ونقاط انتقال ونوارهای نقاله سیستم های تهویه مورداستفاده قرارگیرد. نواحی آلوده به گردوغبار همچون راه ها باید مرتب مرطوب نگهداشته شودتامیزان تولید گردوغبار راکاهش دهد. بهترین راه کنترل گازهای اکسید گوگرد استفاده از سوخت وموادخام بامیزان سولفورکم می باشد. جاذب های الکترواستاتیکی وسیستم فیلترهای کیسه ای گزینه های مهم برای جمع آوری وکنترل ذرات ریز با راندمان حدود 99/ . هستند.

لینک کمکی