فایل word بررسي منابع وخصوصيات اصلي زائدات صنايع داروسازي وگزينه هاي مختلف جهت تصفيه ودفع پساب آن ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي منابع وخصوصيات اصلي زائدات صنايع داروسازي وگزينه هاي مختلف جهت تصفيه ودفع پساب آن ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

با بزرگ شدن شهرها وگسترش صنایع مساله آلودگی محیط زیست روز بروز اهمیت بیشتری پیدا می کند فاضلابها از عوامل آلودگی محیط زیست هستند صنعت داروسازی فلزات سنگین چون آهن کبالت وآرسنیک را به محیط وارد می کند.در صنایع تولیدات داروسازی منشا زائدات اصلی بقایای گیاهان دارویی بقایای فیلترهای شفاف سازی دارو وآب حاصل از شستشو در فرآیندها می باشد که از خصوصیات اصلی این زائدات می توان زیادی مواد آلی محلول وذرات معلق به همراه انواع ویتامین اشاره کرد تبخیر وخشک سازی از روش های اصلی تصفیه ودفع دراین صنعت می باشند.بررسی فاضلاب های تولیدی صنایع دارویی حاکی از آن است که میزان GOD محلول در این پساب ها معمول بسیار زیاد بوده واکثرا از نوع دیر تجزیه پذیر به لحاظ زیستی می باشند پساب در صنعت داروسازی بخصوص پساب حاصل از ساخته انتی بیوتیک ها بسیار خطرناک می باشد از مهمترین راههای کنترل آلودگی پساب حاصل از آنتی بیوتیک ها چون اسیدی است ابتدا تبدیل به باز وبعد در حوضچه دیگر به خنثی تبدیل می شود وبا pH=7 بیرون وهوادهی عمقی می شود سپس همراه پسابهای انسانی وارد حوضچه های لجن فعال وهوادهی سطحی می شود ودر اینجا تصفیه وکلرزنی صورت می گیرد در ضمن برای کاهش پساب کارخانجات داروسازی می توان 2 خط انتقال برای پساب ایجاد کرد یکی برای پساب انسانی ودیگری برای پساب صنعتی .هدف ازاین مقاله بررسی روشهای نوین جهت تصفیه پساب کارخانه های داروسازی وارائه راهکارهای مناسب جهت دفع آلودگیهاست .

لینک کمکی