فایل word ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث وبهره برداري ازاد راه تهران -شمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث وبهره برداري ازاد راه تهران -شمال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

رشد جمعیت وافزایش شهرنشینی درتهران وشهرهای شمالی ایران منجربه افزایش فعالیتهای حمل ونقل وگردشگری شده است. پروژه آزادراه تهران- شمال به منظور تامین راه ارتباطی ایمن, سریع وارزان بین مناطق شمالی ومرکزی کشور وبه عنوان جایگزینی برای جاده های کوهستانی و خطرناک موجود, درحال احداث وبهره برداری است.آزادراه تهران- شمال ازمناطق کوهستانی و جنگلی رشته کوه البرز که ازنظرملی دارای اهمیت است, عبورمی کند. دراین مطالعه برای محاسبه شدت واهمیت اثرات پروژه برمحیط زیست درمراحل ساخت وبهره برداری, ازروش ماتریس لئوپولداستفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادکه اجرای پروژه آزادراه تهران- شمال درمقایسه باعدم اجرای آن توجیه پذیرمی باشد. به منظورکاهش پیامدهای پروژه , برنامه های مدیریتی ارائه شده است. این برنامه می بایست شامل سیستم نظارت مستمربرمولفه های زیست محیطی ومقایسه باحدود استانداردو مطلوب باشد وراهکارهای لازم برای رسیدن به شرایط مطلوب ,حفظ وضعیت مطلوب ونظارت برحسن انجام اقدامات پیش بینی شده برای کاهش اثرات رادرخود بگنجاند.

لینک کمکی