فایل word ارزيابي اثر نفود نفت در خاک زير سد برمقدار آب تراوش شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي اثر نفود نفت در خاک زير سد برمقدار آب تراوش شده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه تحقیقات وپژوهش های فراوانی برروی تاثیرگذاری آلودگی های نفتی برروی خاک انجام می گیرد که این موضوع خودنشان ازاهمیت بالای این آلودگی دارد. دراین میان , مطالعات گسترده ای برروی اثر نفت برپارامترهای مقاومتی و همچنین نفوذپذیری خاک صورت گرفته است. ازمیان این پارامترها, توجه به تاثیر تغییرات نفوذپذیری خاک درپروژه هایی مانند سدسازی لازم وضروری است. ازآنجایی که سدهای خاکی به منظور ذخیره سازی آب انجام می گردد, میزان تراوش آب اززیر وبدنه سداهمیت بالایی داردودرصورت بالابوددن مقدارآن, می تواند پروژه احداث سد را بی ثمرگرداند.یکی از پارامترهای تاثیرگذار درمقدار تراوش آب, ضریب نفوذپذیری خاک است. دراین مقاله تاثیرتغییر ضریب نفوذپذیری خاک ناشی ازآلوده بودن خاک زیرسد به نفت برمقدارتراوش آب اززیرسد بررسی شده است. این پژوهش باکمک یک مثال صورت گرفته است. دراین مثال یک سدخاکی باهسته رسی مدلسازی شده وبررسی ها برروی آن انجام گرفته است. پس ازبررسی ها آشکارگشت که چون نفت باعث کاهش ضریب نفوذپذیری خاک ماسه ای می گردد, درنتیجه مقدار تراوش آب کاهش می یابد.

لینک کمکی