فایل word ارتقاي روش هاي شناسايي واصلاح خاک هاي واگرا مبتني بر ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتقاي روش هاي شناسايي واصلاح خاک هاي واگرا مبتني بر ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

بررسی روش های مختلف شناخت و اصلاح خاک های واگرا درطرح هایی نظیر سدهای خاکی, خاکریزها , کانال های آبرسانی ولایه محافظ پوشاننده مراکز دفن زباله ازاهمیت ویژه ای برخوداراست. درابتدا, تحقیق های انجام شده درارتباط با مناطق دارای پتانسیل واگرایی درسراسردنیا, مطالعه شده , سپس برروی تعدادی نمونه آزمایش های پین هول, شیمایی شرارد, هیدرومتری دوگاه وکرام انجام گردید. نحوه تاثیر پارامترهای PS,EC,ESP,TDS,SAR,PH برنتایج آزمایش های فوق, ارزیابی شده تادرجهت ارتقای دانش مکانیک خاک درتشخیص خاک ای واگراتحقیق جامعی صورت گرفته باشد. بررسی های انجام شده نشان می دهند که سدیم مازاد براساس واکنش پذیری آنیون کلرباکاتیون ای سدیم, پتاسیم, منزنیم و کلسیم برواگرایی خاک ها موثر می باشد. همچنین اینکه بین نتایج آزمایش های پین هول ومعیار شیمیایی تشخیص پتانسیل واگرایی خاک های رسی, دربسیاری مواردتطابق قابل توجهی وجودندارد, درادامه , نمونه های مستعد واگرایی رابا آهک مخلوط کردیم که این امر سبب بهبود ویژگی های زمین شناسی مهندسی واصلاح خاک های واگرا گردید

لینک کمکی