فایل word اثرات تخريبي معدنکاري- توليدي کارخانه پبنه نسوزحاجات -نهبندان برزيست بوم جنوب شرق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثرات تخريبي معدنکاري- توليدي کارخانه پبنه نسوزحاجات -نهبندان برزيست بوم جنوب شرق ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

آزبست به لحاظ ویژگی های خاص فیزیکی شیمایی, مصرف گسترده ای درصنایع مختلف وپرکاربرد همچون صنعت سیمان سازی , ساخت قطعات مختلف مصرفی وسائل نقلیه همچون لنت قرمزو... , صنایع الکتریکی برای ساختن عایق ها, ساخت انواع پوشاک مقاوم دربرابر شعله و.... و... دارد. اماعوارض خطرناک وپایدارآن براعضای مخلتف زیست بودم به ویژه برسلامت اجزای زنده وبه خصوص بردستگاه تنفس انسانی منجربه توجه جدی به کاربردهای صنعتی این ماده شده است. معدن وکارخانه پنبه نسوز حاجات درشمال غرب شهرزابل ودرکنار جاده زابل- نهبندان درحوالی روستای حاجات ازتوابع نهبندان سال های متمادی بابه کارگیری نیروهای کارگری ارزان قیمت محلی با روش های ساده به استخراج روباز سنگ های محتوی ماده معدنی آزبست ازاین منطقه معدنی وتبدیل سنگ های محتوی آزبست بااستفاده از روش های فیزیکی خردکردن و... به پودرهای ریز دانه پنبه نسوزبرای استفاده درصنایع مختلف از جمله صنعت متنوع سیمان, صنایع الکترونیک , خودروسازی وحتی پوشاک و.... درکارخانه کهنسال مجاورمعدن نموده, تولیدان این کارخانه عمدتا توسط سیمان فارس مورداستفاده قرارگرفته , هنوزتولید و پراکنش الاینده های حاصل ازفعالیت های معدن کاری وتبدیلی درمنطقه حاجات, پس ازسال های تعطیل بودن این کارخانه , بر زیست بومی محلی درجنوب شرق ایران, کارگران وساکنین بومی روستای حاجات مشهود وماندگار گزارش شده است.

لینک کمکی