فایل word آناليز روند توليد پسماند بيمارستاني در شهر رشت وراههاي کاهش آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آناليز روند توليد پسماند بيمارستاني در شهر رشت وراههاي کاهش آن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مدیریت پسماند پژشکی یک موضوع حیاتی در مدیریت بهداشت است امروزه به دلیل رشد جمعیت فعالیت ها وتغییرات در الگوی مصرف منجر به افزایش میزان تولید پسماند شده است اگرچه بخش کوچکی از زائدات بیمارستانی را زائدات عفونی وخطرناک تشکیل می دهند ولی مدیریت ناصحیح آن سبب آلودگی محیط منابع اب وخاک وهوا ونظایر آن خواهد شد استان گیلان با شرایط ویژه اکولوژیکی شامل رطوبت بارندگی سطح ایستابی بالا تعدد مناطق حساس زیستی تراکم بالای جمعیتی وارزش توریستی با توجه به ارزش های زیباشناختی یکی از مناطق با ارزش اکولوژیکی محسوب می گردد لذا حفظ عناصر اصلی زیست محیطی ( اب, هوا وخاک ) در جهت رسیدن به توسعه پایدار الزامی می باشد دراین مطالعه وضعیت پسماندهای تولیدی در بیمارستانهای شهر رشت از نظر کمی وکیفی وهمچنین نحوه ی مدیریت پسماندها وراهکارهایی برای کاهش حجم زباله های بیمارستانی در کاهش این معضل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت بدین منظور بررسی اسنادی وبهره گیری از اطلاعات 3 ساله موجود در سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت صورت گرفت نتایج گویای این امر بود که بهترین روش برای کاهش حجم زباله های عفونی ورودی به مرکز دفن استفاده از دستگاه زباله سوز می باشد.

لینک کمکی