فایل word بررسي عوامل موثر در مشارکت تامين کنندگان در اهداف استراتژيک سازمان ها توسط چارچوب منشور عملکرد: مطالعه موردي صنعت خودرو تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل موثر در مشارکت تامين کنندگان در اهداف استراتژيک سازمان ها توسط چارچوب منشور عملکرد: مطالعه موردي صنعت خودرو تبريز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

اغلب سازمانها برای تولید یا ارائه خدمات نیاز به تامینکنندگان مختلف دارند. از اینرو نحوه تعامل تامین کنندگان با سازمان در حمایت از اهداف سازمان نقش بسزایی دارد. همانطور که یکی از چالش های اساسی سازمانها درزمینه مدیریت استراتژیک, وجود شکاف بین اهداف کلان و سطح دستیابی به آنها است که نتایج این شکاف بعضاً منجر به عدم کارایی استراتژی های سازمان میگردد و نهایتاً نارضایتی ذینفعان را موجب میشود. در اغلب مطالعاتپیشین, از تامینکنندگان به عنوان یکی از مهمترین گروههای ذی نفع در هر سازمان یاد شده است و مطالعه خواسته های آنها و میزان مشارکت آن ها در استراتژی های سازمان میتواند نقش موثری در بهبود عملکرد وکارایی سازمان داشته باشد. در این پژوهش با بررسی ادبیات موضوع در حوزه سیستمهای مدیریت و اندازهگیری عملکرد, منشور عملکرد به عنوان یکی از سیستمهایی که تاکید خاصی بر ذینفعان دارد, بصورت مطالعه چندموردی بین شرکتهای فعال در صنعت خودروی تبریز, بر اساس چارچوب منشور عملکرد, تامین کنندگان بهعنوان یکی از گروههای کلیدی ذی نفع مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً عوامل موثر بر میزان مشارکت این گروهذینفعان مشخص گردید. نتایج بدست آمده نشان میدهد عواملی همچون سطح اعتماد بین شرکت و تامینکننده,نحوه پرداخت, جریان اطلاعات و میزان دسترسی, دقت و صحت برنامهریزی, کاهش عدم قطعیت, تاثیر سایر ذینفعان )تامین کنندگان, سرمایه گذاران, جامعه( و عوامل برون سازمانی نقش قابل ملاحظه ای در مشارکت تامینکنندگان در فعالیت های سازمان دارند.

لینک کمکی