فایل word بررسي ساختار مالياتي بر رشد اقتصادي مطالعه موردي کشورهاي D8

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ساختار مالياتي بر رشد اقتصادي مطالعه موردي کشورهاي D8 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مالیات, منبع اصلی درآمدهای دولت جهت انجام وظایف او محسوب می شود. نظریه های اقتصادی نشان می دهند که درشرایط معمول فعالیت های اقتصادی دولت موجب کاهش کارایی اقتصادی است. از آن جا که مالیات ها تنها به عنوان یکمنبع مهم درآمد دولت مطرح نیستند, بلکه یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستی دولت محسوب می شوند. از این رو این مطالعه در صدد بررسی ساختارهای مالیات و تأثیرات آن بر رشد اقتصادی در میان منتخبی از کشورهای D8 است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین متغیر مالیات و رشد اقتصادی در بلند مدت رابطه عکس وجود دارد.

لینک کمکی