فایل word نقش مسئوليت اجتماعي شرکتي در توسعه پايدار شرکت هاي کوچک و متوسط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش مسئوليت اجتماعي شرکتي در توسعه پايدار شرکت هاي کوچک و متوسط :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مدیران شرکت های تجاری جهان امروزه بیش از هر زمان در جستجوی بنیادهای توسعه پایدار هستند از این رو نقش سازمان های فعال در توسعه پایدار روز به روز بیشتر مورد توجه صاحبنظران و دست اندرکاران جوامع بشری قرار گرفته است. از دیدگاه این افراد عدم توجه و پایبندی سازمان ها و مدیران تابعه به وظیفه و مسئولیت اجتماعی شان یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی است که می تواند توسعه پایدار را با شکل مواجه سازد. یکی از مهم ترین نتایج عمل به اصول مسئولیت اجتماعی توسعه پایدار و رفاه جامعه می باشد. بنابراین شرکت های کوچک و متوسط باید ورای مسئولیت های قانونی تعریف شده خود, در پایبندی به مسئولیت اجتماعی پیشرو باشد.از آنجا که مفهوم توسعه پایدار برگرفته از مسئولیت اجتماعی شرکتی است در این مقاله با روش توصیفی و مطالعات کتابخانه ای بدنبال آن هستیم که با توجه به اهمیت موضوع ابتدا تعاریفی از مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار ارائه شود و سپس به بررسی فایل word نقش مسئوليت اجتماعي شرکتي در توسعه پايدار شرکت هاي کوچک و متوسط بپردازیم . نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکتی از شاخصه های مهم موفقیت شرکت های کوچک و متوسط به سمت توسعه پایدار می باشد.

لینک کمکی