فایل word مطالعه تطبيقي سياست هاي علم و تکنولوژي ايران, چين و عربستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه تطبيقي سياست هاي علم و تکنولوژي ايران, چين و عربستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه سیات های علم , تکنولوژی و نوآوری بصورت گسترده به عنوان سیاست هایی که تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی و توسعه و رفاه کشورها دارند, شناخته شدهاند. موضوعات مطروحه در این سیاست ها خصوصا با کشورهای در حال توسعه قرابت بیشتری دارند چرا که اغلب این کشورها هنوز با کمبود ظرفیتهای علمی و فنی و چالش جبران عقب ماندگی از کشورهای پیشرفته دست و پنجه نرم می کنند. اگر این کشورها بتوانند با سیاستگذاری مناسب در عرصه تکنولوژی و نوآوری رقابت پذیری صنایع خود را در بازارهای جهانی ارتقا دهند در نتیجه ضمن غلبه بر مشکلات مرتبط با عدم توسعه یافتگی شان می توانند آثار فقر را از جوامع خود بزدایند. در این پژوهش با توجه به تجربه و عملکرد کشورهای چین و عربستان و مقایسه تطبیق آن با ایران اقدام به ارائه راهکار های مناسب شده است.

لینک کمکی